Generalforsamling

Vi afholder Generalforsamling tirsdag den 7. november kl. 20.00 i Morten Børup Hallen – mødelokalet oppe i toppen af trapperne..

For at deltage i generalforsamlingen skal du være fyldt 16 år og betalende medlem af foreningen. Medlemmer under 16 år repræsenteres af deres forældre/værger. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde til generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan sendes senest 7 dage før generalforsamlingen til steve@skbgym.dk , sidste frist er tirsdag den 31/10

Dagsordenen i henhold til vedtægterne og vi uddeler i samme ombærning idrætsmærker:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Kontingentfastsættelse.
  5. Indkomne forslag
   1. Ændring af vedtægt $ 2 Formål
    1. Bestyrelsen foreslår at det ændres til: Fremme glæden ved motion og bevægelse, med plads til alle.
  6. Valg af formand
   1. Ikke på valg i år
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Lisbeth Nygaard, genopstiller
   2. Chris Christoffersen, genopstiller
   3. Peder Venø Christensen, genopstiller
   4. Martin Borch, genopstiller ikke
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
   1. På valg: Revisor
    – Irene Hjortsberg, genopstiller
  9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejdet til at møde op og stille op til de ledige poster.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke brød, kaffe/te og hygge med bankospil.

Forældre til børn i foreningen har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

Ønsker du at blive en del af bestyrelsen, skal du være fyldt 18 år og inden Generalforsamlingen have sendt en mail til vores formand Steve på steve@skbgym.dk

 

 

Vi glæder os til at se mange af jer.

På gensyn tirsdag den 7. november.

 

Tilmelding til Generalforsamlingen foregår her

Sæson 2017-18

Så blev vi klar med holdoversigten for den kommende sæson, som du se her
 
Tilmeldingen åbner tirsdag den 15 august kl. 20.00, hvor vi kl. 17 – 19 har åben hus i Morten Børup hallen – så kom forbi og mød de frivillige i foreningen og få en snak med de forskellige holds trænere, ses vi?
 
Vi mangler stadig hjælpere og holdledere, så tøv endelig ikke med at melde dig. Vi kan altid bruge en hånd 🙂

Ny formand

På vores generalforsamling den 7. november valgte medlemmerne ny formand. Den nye formand er vores hidtidige cheftræner Steve Tegtmejer.

Efter 8 år i bestyrelsen heraf to år som formand havde Hanne Obling valgt at stoppe som formand. Hanne har ydet en kæmpe frivillig indsats i foreningen og været med til at sætte sit præg på foreningen gennem mange år. Vi vil endnu engang gerne sige tak til Hanne for hendes indsats og altid dejlige humør, som vi kommer til at savne.

Den nye formand, Steve, har været med i bestyrelsen de sidste tre år, og er derudover også træner for foreningens ældste spring rytme hold.

Derudover har Steve også varetaget funktionen som cheftræner og været en stor drivkraft i vores arbejde for at digitalisere vores administration og kommunikation i foreningen.
Det er med andre ord en ildsjæl og blæksprutte der nu har sat sig i formandsstolen til den videre udvikling af Skanderborg Gymnastikforening.

På generalforsamlingen blev Pia Justesen og Anne Blirup også nyvalgt til bestyrelsen.

Har du lyst til at vide mere om det frivillige arbejde i Skanderborg Gymnastikforening og være med til at tilbyde Skanderborgs børn og unge et attraktivt og højt kvalitetsprodukt i fritiden, så kontakt en fra bestyrelsen.