fbpx

Arbejdsgrupper

I Skanderborg Gymnastikforening har vi nedsat nogle arbejdsgrupper, hvor man kan tilbyde sin hjælp, hvis man ønsker det.

Det betyder at hvis du har en god idé et forslag, eller bare gerne vil være en del af arbejdsgruppen, kan du se hvem du skal kontakte.

Arbejdsgrupperne er beskrevet nedenfor, med de kommende arbejdsopgaver. Så skulle du have lyst til at bidrage til en eller flere opgaver så send en mail til blivfrivillig@skbgym.dk

Gruppen står for planlægning af arrangementer for medlemmer og frivillige.
 
Typiske opgaver:
 • Eventplanlægning, herunder bemanding
 • Overordnet tidsplan for eventen
 • Identifikation og beskrivelse af delopgaver i forbindelse med eventen
 • Milepæle/opgaveliste
 • Nedsættelse af arbejdsgrupper til de enkelte events
 • Tids- og ressourceplanlægning for den enkelte delopgave
 • Drejebog for selve eventen
 • Informations- og kommunikationsstyring
 • Koordination af eventuelle samarbejdspartnere og underleverandører
 • Forvaltning af myndighedsrelationer og øvrige berørte parter, f.eks. med henblik på sikkerhed, brand, støj og hygiejne.
 • Oprettelse af eventen i tilmeldingssystem
 • Videregive informationer til marketingsgruppen for annoncering osv.

Typiske opgaver

 • Introduktion til de frivillige
 • Rekruttering
 • Håndtering af gaver til frivillige
 • Finde instruktør t-shirts til de frivillige

Gruppen har til ansvar at finde kurser til alle frivillige,  præsenterer dem og sørge for korrekt tilmelding til kurset.

Typiske opgaver

 • Finde og sende relevante kurser til de frivillige
 • Tilmelding til kurser
 • Vedligeholdelse af kompentenceskema for holdene.

Gruppen har til ansvar at sørge for aktivitet på de sociale medier, opdatering af indhold på hjemmesiden osv.

Det er samtidig gruppen, som sørger for annoncering af begivenheder, hold og hvad der ellers er behov for på de sociale medier.

Gruppen samarbejder på tværs af de andre grupper, da de skal have en føling med i, hvad der sker i forening og står for markedsføringen udad til.

Typiske opgaver

 • Opdatere sociale medie kalender.
 • Tage billeder til brug på hjemmeside, sociale medier osv.
 • Opslag / genering af indhold på sociale medier.
 • Oprettelse af begivenheder i forening på sociale medier
 • Opdatering af hjemmesiden (tekster, billeder osv.)
 • Annonceringer i ugeblad, bannerreklamer osv.
 • Finde ud af hvilke tryksager der behov for.
 • Samarbejde med eksterne grafikere

Foreningens årshjul

Her kan du se vores årshjul, som vi arbejder ud fra og hvem der er ansvarlig for områderne i foreningen.

Årshjulet bliver løbende opdateret og tilrettet.

Hvis du ikke kan se årshjulet, kan du klikke her