Bliv frivillig og gør en forskel

Klik her, og se hvordan!

Frivilligfolder

Denne side er tænkt som et praktisk arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe indsats i Skanderborg Gymnastikforening.

Vi er en forening med vokseværk som hvert år får nye frivillige kræfter. Det betyder meget for os, at vi har et godt fællesskab i foreningen, og at alle hjælper hinanden. For at styrke fællesskabet, holder vi flere sociale arrangementer i løbet af året, som er gratis for frivillige i foreningen. Det håber vi, at der er opbakning om.

Springsikker er et samarbejdsprojekt mellem DGI Gymnastik og GymDanmark, der stiller skarpt på sikkerheden omkring træningen. At blive en Springsikker Forening er en slags 360 graders eftersyn og udvikling af foreningen, hvor foreningen beskriver alt lige fra bestyrelsens ansvar til hvordan foreningens redskaber konkret tilses og vedligeholdes.

Med frivillig menes bestyrelsesmedlemmer, instruktørere og hjælpeinstruktører.

Vi håber, at denne side vil være nyttig for dig i dit virke for foreningen. Har du gode ideer og forslag, der vil gøre foreningen endnu bedre, ser vi frem til at høre fra dig.

Foreningens formål

Skanderborg Gymnastikforenings formål er at fremme glæden ved gymnastik, motion og bevægelse med plads til alle.

I Skanderborg Gymnastikforening er der plads til alle aldre, højder og færdigheder.

Skanderborg Gymnastikforening forventer, at alle frivillige bakker op om denne målsætning.

At være frivillig

Vi er glade for at have dig som instruktør/hjælpeinstruktør, og for at få det bedst mulige samarbejde, har vi nogle forventninger til dig:

 • At du sørge for at vedligeholde dine kontaktoplysninger i medlemssystemet.
 • At du løbende tjekker din mail, hvor vi sender info til dig, og forventer at du læser + responderer på det du modtager.
 • At du deltager aktivt i arrangementer, stævner, møder, kurser, generalforsamling osv.
 • At du hjælper med at holde orden i redskabsrummet dvs. sætte tingene på deres rette plads efter brug.
 • Holde en god tone og kommunikere positivt til medlemmer, forældre og øvrige frivillige.
 • At du er ansvarsfuld over for dine gymnaster, og bevidst om din funktion som rollemodel.
 • Du skal behandle gymnasterne ens, dvs. møde børnene på det niveau de er og tage de nødvendige individuelle hensyn.
 • Holder dig fagligt opdateret ved inspirations- og  ikkerhedskurser
 • Er med til at styrke ånden i foreningen.
 • Møder forberedt op til træning.
 • Kan tage imod en konstruktiv evaluering/vejledning

Sygdom: Er du syg eller forhindret i at komme, skal du give besked til en af de andre instruktører. Længerevarende sygdom meldes til bestyrelsen.

Du kan forvente af os at vi støtter dig i din rolle som enten instruktører eller hjælpeinstruktører og at du altid har et sted at henvende dig, hvis du oplever at der er noget du ikke kan klare på anden hånd.

For nye instruktører vil mentoren fungere som kontaktperson den første sæson. Derefter forefindes der en kontakt matriks på foreningens hjemmeside, hvor de kan se, hvilket bestyrelsesmedlem der kan svare på forskellige typer spørgsmål – https://skbgym.dk/kontakt/

Kontaktoplysninger til frivillige vil være at finde i foreningens medlemssystem.

Det er et krav, at man har oprettet en bruger i systemet for at kunne få adgang til disse oplysninger.

Du kan forvente af os, at vi sørger for at du bliver godt klædt på i forhold til kurser, så du altid føler dig inspireret og fagligt dygtig.

Vi bestræber os på – på alle måder – at støtte dig bedst muligt. Skulle dette ikke være din oplevelse, så sig det venligst til enten den frivilligeansvarlig eller Formanden, så vi kan gøre noget ved det og forbedre os. 

Børneattester indhentes digital af foreningens formand på polititets hjemmesiden. Dette gøres inden sæsonstart i august måned.

Foreningen indhenter børneattester ved følgende:

 • “Nyansættelse” af en frivillige.
 • Hvis en frivillige vender tilbage efter min. 1 års pause.

Loven om børneattester gælder alle instruktører, hjælpeinstruktører og forældre hjælpere for personer under 15 år. Det gælder også vikarer, ligesom det ikke spiller nogen rolle, om vedkommende får løn eller ej.

Den frivillige modtager besked i deres e-boks om at der er en igangværende indhentning af børneattesten og de har 14 dage til at godkende indhentningen. 

Instruktører og hjælpeinstruktører, der kun har med voksne at gøre, skal ikke tjekkes, ligesom forældre og andre kortvarige hjælpere er fritaget.

Frivillige er omfattet af skolelærerparagraffen.
Ifølge straffeloven $223 og 224 er det ulovligt for folkeskolelærer og eksempelvis frivillige at have samleje eller andet seksuelt samvær med elever/sportsudøvere under 18 år.

Hvis der opstår en “negativ” attest, fremsendes denne til DGI’s landskontor, som håndterer attesten på foreningens vegne.

Først og fremmest er det en anbefaling at lave et årshjul inden opstart på sæsonen. Det vil sige en overordnet plan for hvad gymnasterne skal lære i løbet af året.

Det er en god idé at mødes hjælpeinstruktørere og træner en gang inden sæsonen starter og altid 15 minutter inden timen starter, så man kan fordele opgaver og ansvar.

Gymnastiktimer vil ofte være opbygget på følgende måde:

 • Velkomst – (evt. sang) og registrering af navne
 • Opvarmning
 • Leg eller serie.
 • baner og øvning af spring.
 • Afslapning eller udstrækning
 • Farvel og tak (evt. sang)

Hvert hold har en instruktør. Det er instruktøren, som har det overordnede ansvar.

Hvert hold kan have en eller flere hjælpeinstruktørere, der fastlægges sammen med den frivillige ansvarlige.

Instruktøren tjekker holdlisten i Mentoclub, og sikrer sig at alle holdets medlemmer er tilmeldte, samt at alle hjælpeinstruktørere er tilknyttet holdet. Er alle hjælpeinstruktørere ikke tilknyttet, kontaktes en i bestyrelsen, som kan
hjælpe med at tilknytte dem holdet.

Internt i foreningen foregår kommunikationen på instruktørermøder, i facebookgruppen for foreningens frivillige samt på mail, som sendes fra medlemssystemet.

Når du skal kommunikere til dit hold, benytter du dig af medlemssystemets beskedsystem. Du vil få et admin-login hertil, når du oprettes som frivillig.

Ekstern kommunikation vil foregå via foreningens hjemmeside, www.skbgym.dk, foreningens Facebookside samt mails fra medlemssystemet.

Kontaktoplysninger på frivillige i foreningen kan findes på hjemmesiden, samt i medlemssystemet.

Alle foreningens redskaber er i rummene ved gymnastiksalen.
Alle instruktører får, mod underskrift, udleveret nøgle til redskabsrummene.
Det er vigtigt at der passes godt på vores redskaber, stiller dem på plads efter brug og låser døren efter brug, samt holder redskabsrummet ryddeligt.

Hvis de går i stykker skal den redskabs ansvarlige have dette at vide på mailadressen redskab@skbgym.dk

Hvis der er ønsker/forslag til nye redskaber kontaktes den redskabs ansvarlige på mailadressen redskab@skbgym.dk