Kurser

DGI og GymDanmark afholder hvert år kurser på alle niveauer, og foreningen betaler kursusudgifter for relevante kurser og der ydes kørselsgodtgørelse efter statens lavest sats for skattefri kørselsgodtgørelse mod aflevering af kørselsvejledning fra krak.dk/dgs.dk.

Kørselsgodtgørelsen udbetales kun for én gang transport frem og tilbage til kurset.

Der skal altid være minimum en instruktør på holdet, som har gennemgået kursus omhandlende det indhold der undervises i.

På alle springhold skal der minimum være 1 instruktør, som har bestået en Springsikker uddannelse svarende til holdets niveau.

Ud fra bestået kursus forventes det, at instruktøren kan vurdere om en opstilling er sikker eller usikker og herefter gøre dem sikre.

Det forventes, at nedenstående uddannelsesplan følges, svarende til holdets niveau. Uddannelsesplanen afstemmes i samarbejde med den frivillige ansvarlige, før hver sæsonstart.

Miniinstruktør (under 13 år)

 • Spirekursus.

Hjælpeinstruktører (13 år +)

 • Første år: Obligatorisk: Hjælpeinstruktør 1.
 • Første år: Introduktion til Skanderborg Gymnastikforening – internt kursus.
 • Første år: Modtagningskursus – internt kursus.
 • Andet år: Obligatorisk: Springsikker basis.
 • Andet år: Valgfrit: hjælpeinstruktører 2.

Instruktører (15 år +)

 • Første år: Springsikker basis eller Rytme basis + inspirationskursus hvis de er helt nye.
 • Første år: Introduktion til Skanderborg Gymnastikforening – internt kursus.
 • Første år: Modtagningskursus – internt kursus
 • Første år: Valgfri: Gym uddannelsen 1.
 • Andet år: Obligatorisk ud fra holdets niveau: SMT1/2.
 • Andet år: Obligatorisk: Gym uddannelsen 1.
 • Tredje år: Obligatorisk: opfrisker på modtagning.
 • Tredje år: Valgfri: Gym uddannelsen 2

Kurser skal godkendes og tilmeldes af bestyrelsens frivillige ansvarlig. Dette er for at sikre, at foreningen modtager støtte fra DGI/GymDanmark.

Ved flere deltagere på samme kursus henstilles der til, at man kører sammen.

Ved afbud, skal den frivillige ansvarlige kontaktes hurtigst muligt inden kurset starter på blivfrivillig@skbgym.dk.