Kurser

Det er vigtigt for os at du som instruktør er veluddannet og holder dig opdateret med, hvad der sker inden for dit område.

SKBGYM tilbyder interne kurser for instruktørere, hjælpeinstruktører og minihjælper / forældrehjælper på holdene i løbet af sæsonen.

Der afholdes hvert år kurser på alle niveauer, og foreningen betaler kursusudgifter for relevante kurser og der ydes kørselsgodtgørelse efter statens lavest sats for skattefri kørselsgodtgørelse mod aflevering af kørselsvejledning fra https://map.krak.dk/ruteplan.

Kørselsgodtgørelsen udbetales kun for én gang transport frem og tilbage til kurset.

Der skal altid være minimum en instruktør på holdet, som har gennemgået kursus omhandlende det indhold/niveau, der undervises i.

På alle springhold skal der minimum være 1 instruktør, som har bestået en Springsikker uddannelse svarende til holdets niveau.

 • Alle springinstruktører er Springsikker certificerede på et niveau svarende til de spring og den opgave de arbejder med.
 • SKBGYM har udarbejdet en uddannelsesretning for de forskellige frivillige roller i foreningen. Den bliver løbende opdateret, men den er ment som en guide til hvilke krav, som forventes af de forskellige roller. Der opdateres løbende med inspirationskurser.
 • Vi ønsker at vores instruktører får mulighed for at dygtiggøre og videreudvikle deres kompetencer. Derfor tilbyder vi alle instruktører store eller små kurser i løbet af sæsonen.
 • Det forventes at man ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på seneste dato for afbud og får meldt fra i tide, skulle man blive forhindret i at deltage.
 • Tilmelding til kurser sker igennem den frivillige ansvarlige.

Ud fra bestået kursus forventes det, at instruktøren kan vurdere om en opstilling er sikker eller usikker og herefter gøre dem sikre.

Kurser skal godkendes og tilmeldes af bestyrelsens frivillige ansvarlig. Dette er for at sikre, at foreningen modtager støtte fra DGI/GymDanmark.

Tilmelding sker ved at sende en mail til frivillige- og kursusansvarlige på blivfrivillig@skbgym.dk med navn, hold og link til kurset.

Det forventes, at nedenstående uddannelsesplan følges, svarende til holdets niveau. Uddannelsesplanen afstemmes i samarbejde med den frivillige ansvarlige, før hver sæsonstart.

Minihjælper (under 13 år)

 • Spirekursus.

Hjælpeinstruktører (13 år +)

 • Første år: Obligatorisk: Hjælpeinstruktør 1.
 • Første år: Introduktion til Skanderborg Gymnastikforening – internt kursus.
 • Første år: Modtagningskursus – internt kursus.
 • Andet år: Obligatorisk: Springsikker basis.
 • Andet år: Valgfrit: hjælpeinstruktører 2.

Instruktører (15 år +)

 • Første år: Springsikker basis eller Rytme basis + inspirationskursus hvis de er helt nye.
 • Første år: Introduktion til Skanderborg Gymnastikforening – internt kursus.
 • Første år: Modtagningskursus – internt kursus
 • Første år: Valgfri: Gym uddannelsen 1.
 • Andet år: Obligatorisk ud fra holdets niveau: SMT1/2.
 • Andet år: Obligatorisk: Gym uddannelsen 1.
 • Tredje år: Obligatorisk: opfrisker på modtagning.
 • Tredje år: Valgfri: Gym uddannelsen 2

Ved flere deltagere på samme kursus henstilles der til, at man kører sammen.

Ved afbud, skal den frivillige ansvarlige kontaktes hurtigst muligt inden kurset starter på blivfrivillig@skbgym.dk.

Find kurser hos

DGI
GymDanmark
Gymnashop - Gymnastikken i centrum