Hjem » Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Gymnastikforening tirsdag den 20/11 kl. 20.00 i Morten Børup Hallen – VIP lokalet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan sendes senest 7 dage før generalforsamlingen til Steve Tegtmejer på steve@skbgym.dk , sidste frist er tirsdag den 13/11

Dagsordenen i henhold til vedtægterne og vi uddeler i samme ombærning idrætsmærker:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Godkendelse af årsregnskab.
 4. Kontingentfastsættelse.
  • Crossgym kontingent ønskes hævet.
 5. Indkomne forslag
  • Karoline Haugaard ønsker at stille op til bestyrelsen for 1 år, grundet højskoleophold i valgperiodens andet år.
 6. Valg af formand
  • Steve Tegtmejer – genopstiller
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Pia Koch Justesen – genopstiller ikke
  • Anne Katrine Berthold Blirup – genopstiller
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  • På valg: Revisorsuppleant
   • Jørgen Dalgaard – genopstiller
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejdet til at møde op og stille op.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke brød, kaffe/te og hygge med bankospil.

Af hensyn til forplejning, er det vigtigt at man sætter sig som deltager.

Forældre til børn i foreningen har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

Tilmelding sker her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen