fbpx

Generalforsamling 2023

Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. november kl. 20.00

Af hensyn til forplejning og antal deltagere, er det vigtigt at man tilmelder sig arrangementet!

Dagsordenen i henhold til vedtægterne og vi uddeler i samme ombæring idrætsmærker.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. oktober kl. 20.00 – sendes til steve@skbgym.dk

Vi opfordrer alle der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejdet til at møde op og stille op.

  • Vil du have en indvirkning på børn og unges motorisk udvikling i foreningen?
  • Vil du kunne påvirkning din lokale forening?
  • Vil du være med til at give vores medlemmer trygge rammer og de bedste forudsætninger?
  • Vil du være med til at skabe de bedste rammer for at vores frivillige kan udvikle børn og unge i Skanderborg?

Du behøver ikke kunne slå en vejrmølle eller have en stor viden omkring gymnastik, men lysten til at styrke lokale samfundet og blive en del af foreningens frivillige fællesskab, så kunne dette være noget for dig?

Generalforsamlingen foregår tirsdag den 7. november kl. 20 i Morten Børup Hallens VIP lokale (der vil være skilte, når du ankommer til hallen)