fbpx

Foreningens bestyrelse

SKBGYM Bestyrelses - Steve Tegtmejer

Stemningen er helt fantastisk og det kan mærkes gennem de folk, som støtter op om foreningen, om de er frivillige eller gymnaster. Det at træde ind i hallen og så mærke stemningen fra alle, intet bliver bedre.

Steve Tegtmejer

Formand

Steve er foreningens ansigt ud af til og sidder med det overhovedet overblik for hele bestyrelsen. I samarbejde med resten af bestyrelsen, danner de sammen den bedst mulige retning for foreningen, dens medlemmer og alle frivillige.

Steve sidder med mange opgaver og kan hjælpe med det meste. Du skal dog være foreberedt på at blive henvist til et andet bestyrelsesmedlem, som sidder med lige den opgave du spørger til.

Arbejdsområder / ansvarsområder

Ansvarlig for strukturen i foreningen og de overhovedet opgaver.

 • Medlemssystem.
 • Indberetning af medlemmer.
 • Lokalebooking til holdene og arrangementer.
 • Opdatering af årshjul/årsplan.
 • Vedligeholdelse af drejebøger

Overordnede ansvar for, at frivilligheden i foreningen fungerer – at de frivillige i foreningen trives.

 • Skabe overblik over opgaverne
  Hvilke frivillige er der brug for, hvor mange og kompetencer.
 • Finde frivillige
 • Organisere hverdagen for de frivillige i samarbejde med dem.
 • Anerkende de frivillige
  Skuldreklap, et tak osv. – det betyder meget for de frivillige
 • Mentor ordning.

Overhovedet ansvar for markedsføring af foreningen i samarbejde med marketingsgruppen.

 • Opdatering af indhold på hjemmesiden.
 • Opdatere sociale medie kalender.
 • Opslag / genering af indhold på sociale medier.
 • Oprettelse af begivenheder i forening på sociale medier.
 • Opdatering af hjemmesiden (tekster, billeder osv.)
 • Annonceringer i ugeblad, bannerreklamer osv.
 • Finde ud af hvilke tryksager der behov for.
 • Samarbejde med eksterne grafikere.

Ansvarlig for opdatering af Springsikker dokumenter og gennemførelse i foreningen.

SKBGYM Bestyrelses - Lisbeth Nygaard

Lisbeth Nygaard

Kasserer

Lisbeth er foreningens kasserer og sidder med det overordnet overblik for økonomien i foreningen. Hendes arbejde godkendes af generalforsamling og eksterne revisorer.

Arbejdsområder / ansvarsområder

 • Betaling af regninger
 • Udbetaling af godtgørelse
 • Udbetaling af diverse udlæg
 • Administration af bilag og diverse udlæg
 • Bogføring af indtægter og udgifter
 • Refundering af kontingent, samt afmelding af gymnaster, på forkerte hold
 • Ansvar for foreningenskassebeholdning
 • Tilrettelægge løbende budgetter
 • Udfærdige årsregnskab
SKBGYM Bestyrelse - Ulla Brammer

Ulla Brammer

Sekretær & Eventansvarlig

Overhovedet koordinering, opfølgning på arrangementer og tilknyttet arbejdsgrupper.

SKBGYM Bestyrelse - Irene Hjortsberg

Irene Hjortsberg

Redskabsansvarlig

Irene er den ene af foreningens 2 redskabsansvarlige og skal sørge for vores redskaber lever op til at være en springsikker forening og at sørge for foreningen har de redskaber, som den har behov for.

Arbejdsområder / ansvarsområder

 • Ansvarlig for førstehjælpskasser herunder bestilling/genopfyldning.
 • Indmeldelse af instruktør skader til Arbejdsskadestyrelsen
 • Ansvarlig for opdatering af krise- og beredskabsplan.
 • Sørge for at redskaberne blive vedligeholdt.
 • Tage imod redskabsbestillinger og administrere indenfor givet budget
 • Indkalde til oprydning i redskabsrummet 1 – 2 gange om året.
 • Udlevering af nøgle til frivillige
 • Indhentning af nøgler fra frivillige, der stopper
SKBGYM - Jakob Roland Andersen

Jakob Roland Andersen

Redskabsansvarlig

Jakob er den anden af foreningens 2 redskabsansvarlige og skal sørge for vores redskaber lever op til at være en springsikker forening og at sørge for foreningen har de redskaber, som den har behov for.

Arbejdsområder / ansvarsområder

 • Ansvarlig for førstehjælpskasser herunder bestilling/genopfyldning.
 • Indmeldelse af instruktør skader til Arbejdsskadestyrelsen
 • Ansvarlig for opdatering af krise- og beredskabsplan.
 • Sørge for at redskaberne blive vedligeholdt.
 • Tage imod redskabsbestillinger og administrere indenfor givet budget
 • Indkalde til oprydning i redskabsrummet 1 – 2 gange om året.
 • Udlevering af nøgle til frivillige
 • Indhentning af nøgler fra frivillige, der stopper
SKBGYM Bestyrelses - Pernille Brammer

Pernille Brammer

Kursus/uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for at finde kurser i samarbejde med holdene og frivillige, som de kunne få udbytte af til deres træning og personlig udvikling.

 • Tilmelding af frivillige til kurser.
 • Vedligeholdelse af kompetenceskema for holdene og de frivillige.
 • Hjælpe med udvikling enten igennem uddannelse eller nye opgaver i foreningen.
SKBGYM Bestyrelse - Anna Køhler

Anna Køhler

Bestyrelsesmedlem

Anna sidder med ansvaret for vores sociale medier, hvor hun laver opslag om dagligdagen i foreningen, hvad sker der på holdene, samt når hold er ude til opvisninger, sørger hun for stemningsopslag om dette.