Praktisk information

Omklædningsrum

I Morten Børup Hallen bedes alle respektere, at der er ældre drenge og piger, som bruger omklædningsrummene, derfor skal børn fra 1. klasse omklæde i rummet for deres respektive køn.

Børn op til 1.klasse kan omklæde i rummet for det voksnes køn.

Forsikring

Som en del af DGI, er Skanderborg Gymnastikforening omfattet af DGI’s forsikringsordning, som blandt andet dækker alle, der yder en indsats i foreningen. Ordningen omfatter blandet andet, ansvar- og idrætsrejseforsikring. Den dækker ydermere også psykologisk krisehjælp, skulle det være nødvendigt i forbindelse med et uheld i forbindelse med en træning eller anden aktivitet i foreningen.

For mere information omkring DGI’s forsikringsordning, kan man læse mere på deres hjemmeside, Idrættens forsikringer.

Såfremt uheldet er ude, er det den sikkerhedsansvarliges opgave at melde dette ind til arbejdsskadestyrelsen.

Gymnaster er dækket af egen ulykkesforsikring og vi anbefaler kraftigt at der tegnes en ulykkesforsikring (hvis man ikke har) ved ens forsikringsselskab.

Tilmelding

Tilmelding til hold kan kun ske via vores medlemsportal og gælder for medlemskab af Skanderborg Gymnastikforening i en sæson. Du kan altså ikke tilmelde dig holdet ved personligt fremmøde på en træningsaften.

Medlemsportalen finder du ved at trykke på medlemslogin i toppen eller klikke her.

Er du endnu ikke medlem, kan du oprette et login her.

Vores sæson løber fra slutningen af august/start september og til april måned, hvor vi afholder vores opvisning. Nogle af vores hold er dog ikke sæsonhold og derfor kører de anderledes. Det drejer sig om Crossgym og Yoga.

Crossgym er delt op i et efterårshold, som starter september og slutter december, samt et forårshold, som starter januar og slutter juni.

Yoga er delt op i et efterårshold, som starter september og slutter december, samt et forårshold, som starter januar og slutter marts. Yoga har sommetider et sommerhold, som starter april og slutter i maj måned.

Prøvetræning og fortrydelse af tilmelding

Ved tilmelding er det muligt at få to prøvetræninger og det er de 2 første gange efter tilmelding, som er prøvetræninger. Det gælder både for børn og voksne.

Fortrydelse af tilmeldingen skal ske skriftligt  senest dagen før 3. træning. Herefter refunderes kontingentet ikke.

Ved fortrydelse af tilmelding til et hold sendes en mail til Lisbeth Nygaard på kasserer@skbgym.dk. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt.

Venteliste

Der bliver oprettet en venteliste til de hold, der bliver overtegnet. Når der bliver en ledig plads, modtager en mail og man skal derefter tilmelde sig holden indenfor 2 dage ellers går pladsen videre til den næste på ventelisten. Hvis man bliver indkaldt fra ventelisten har gymnasten også 2 uger fra tilmeldingen til at prøve holdet af.

Opvisning

Såfremt holdet deltager i opvisningen

  • Deltager gymnasten i opvisningen får man opvisningstøjet uden beregning.
  • Deltager gymnasten ikke i opvisningen, men følger holdet fra start til ende, får man opvisningstøj med uden beregning.

Ropeskipping

  • Deltager gymnasten i opvisningen får man sjippetovet uden beregning.
  • Deltager gymnasten ikke i opvisningen, men følger holdet fra start til ende, får man sjippetovet med uden beregning.

Læs mere om opvisningen her