Børneattest på instuktører

Børneattester indhentes digital af foreningens formand på polititets hjemmesiden. Dette gøres inden sæsonstart i august måned.

Foreningen indhenter børneattester ved følgende:

  • “Nyansættelse” af en frivillige.
  • Hvis en frivillige vender tilbage efter min. 1 års pause.

Loven om børneattester gælder alle instruktører, hjælpeinstruktører og forældre hjælpere for personer under 15 år. Det gælder også vikarer, ligesom det ikke spiller nogen rolle, om vedkommende får løn eller ej.

Den frivillige modtager besked i deres e-boks om at der er en igangværende indhentning af børneattesten og de har 14 dage til at godkende indhentningen. 

Instruktører og hjælpeinstruktører, der kun har med voksne at gøre, skal ikke tjekkes, ligesom forældre og andre kortvarige hjælpere er fritaget.

Frivillige er omfattet af skolelærerparagraffen.
Ifølge straffeloven $223 og 224 er det ulovligt for folkeskolelærer og eksempelvis frivillige at have samleje eller andet seksuelt samvær med elever/sportsudøvere under 18 år.

Hvis der opstår en “negativ” attest, fremsendes denne til DGI’s landskontor, som håndterer attesten på foreningens vegne.