Forsikring

Som en del af DGI, er Skanderborg Gymnastikforening omfattet af DGI’s forsikringsordning, som blandt andet dækker alle, der yder en indsats i foreningen. Ordningen omfatter blandet andet, ansvar- og idrætsrejseforsikring. Den dækker ydermere også psykologisk krisehjælp, skulle det være nødvendigt i forbindelse med et uheld i forbindelse med en træning eller anden aktivitet i foreningen.

For mere information omkring DGI’s forsikringsordning, kan man læse mere på deres hjemmeside, Idrættens forsikringer.

Såfremt uheldet er ude, er det den sikkerhedsansvarliges opgave at melde dette ind til arbejdsskadestyrelsen.

Gymnaster er dækket af egen ulykkesforsikring og vi anbefaler kraftigt at der tegnes en ulykkesforsikring (hvis man ikke har) ved ens forsikringsselskab.

Skulle du eller dit barn således komme til skade under en træning i Skanderborg Gymnastikforening, er det din egen fritids- og/eller ulykkesforsikring, der skal dække skaden.

Vær’ særlig opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber f.eks. betegner springgymnastik på et vist niveau som en ekstremsport.

Skanderborg Gymnastikforening gør alt for at overholde nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, samt at instruktørerne har relevant uddannelse. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer og forældre orienterer sig om sikkerhedsreglerne og overholder dem for at minimere risikoen for skader.