fbpx

Generalforsamling

En generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Det er her selve fundamentet i foreningen bestemmes.

De beslutninger, som vedtages på en generalforsamling kan bestyrelsen ikke ændre på.

Det er på selve generalforsamlingen, at vores medlemmer har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er samtidig her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst to ugers varsel ved udsendelse direkte til foreningens medlemmer på e-mail, som registreret i foreningens medlemssystem, og samtidig offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Vedtægterne kan læse her

Referater

Generalforsamling tirsdag den 7. november 2023

Generalforsamling tirsdag den 8. november 2022

Generalforsamling tirsdag den 2. november 2021

Generalforsamling mandag den 2. november 2020

Generalforsamling mandag den 11. november 2019

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 1. april 2019

Generalforsamling tirsdag den 20. november 2018

Generalforsamling tirsdag den 7. november 2017