Generalforsamling

En generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Det er her selve fundamentet i foreningen bestemmes.

De beslutninger, som vedtages på en generalforsamling kan bestyrelsen ikke ændre på.

Det er på selve generalforsamlingen, at vores medlemmer har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er samtidig her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst to ugers varsel ved udsendelse direkte til foreningens medlemmer på e-mail, som registreret i foreningens medlemssystem, og samtidig offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Vedtægterne kan læse her

Næste ordinær generalforsamling i Skanderborg Gymnastikforening
er mandag den 11. november kl. 20.00 i Morten Børup Hallen – VIP lokalet.

Referater

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 1. april 2019

Generalforsamling tirsdag den 20. november 2018

Generalforsamling tirsdag den 7. november 2017