Økonomisk hjælp

Vi ønsker at bidrage til at folk kan komme i bevægelse og ikke føle sig hindret af økonomien.

Vi vil gerne invitere børn og unge ind i foreningslivet og derfor er der også hjælp at hente.

Fritidspas

Fritidspas er et tilbud til børn og unge i alderen 0. klasse – 24 år.

For mange børn og unge er det afgørende for deres trivsel og udvikling, at de har mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med jævnaldrende.

Fritidspasordningen omfatter vejledning og økonomiske støtte til at deltage i fritidsaktiviteter i en forening

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. om året.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter, herunder blandt andet gymnastik.

Fritidspasordningen består af tilskud til kontingent til den forening, hvor barnet/den unge vælger en aktivitet. Derudover gives vejledning om fritidsaktiviteter.

Der kan bevilges fritidspas til foreninger i Skanderborg Kommune eller til holdundervisning i Kulturskolen. Fritidspas bevilges for 1 år – og kun til én aktivitet ad gangen.

I særlige tilfælde yder der tilskud til nødvendigt personligt udstyr og evt. til relaterede udgifter.

Læs mere på https://www.skanderborg.dk/vaer-aktiv/tilskud-og-stoette/fritidspas

For at søge om fritidspas skal du kontakte Skanderborg Kommune

Staben Kultur, Borger og Plan behandler ansøgninger om fritidspas.

kulturogerhverv@skanderborg.dk
Tlf. 8794 7000.

Foreningsliv for alle

Vi kan som forening søge midler igennem DGI til betaling af kontingent for børn og unge, som er vanskeligt stillet, dvs. hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for denne gruppe at deltage i idræts- eller foreningsaktiviteter.
Vi kan også søge for nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere.

Vi ønsker at bidrage til at folk kan komme i bevægelse og ikke føle sig hindret af økonomien.

Hvad betyder det for dig?

Vi kan søge støtte til:
– 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.
– Deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps etc. – maks. 500 kr. årligt.

Læs mere om foreningsliv for alle på https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man