Sikkerhed i trampetspring

Nedenstående skal overholdes og overvejes i forbindelse med træning i trampet. Retningslinjer gennemgås på instruktørmøde i august og for nye instruktører i løbet af sæsonen.

Ved modtagning i spring er der 3 ting, som man skal huske: Sikkerhedsmodtagning, Teknisk modtagning og Psykisk modtagning.

Tjek Trampet for fejl og mangler inden start

 • Hvis en trampet ikke må bruges eller er under reparation, vil den blive mærket af og blive annonceret i Frivillige facebookgruppen.

Redskabsopstilling

 • Opstillingen skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig inden start.
 • Måtter og overgange skal tjekkes, for at undgå huller.
 • Sørg for at rydde området, hvor der springes, for måttevogne, redskaber osv.
 • Vurdér altid om opstillingen er sikker og forsvarlig – ellers lav den om.
sikkerhed i trampet

Hårdhed og vinkling af trampet i forhold til styrke, vægt og teknik

 • Hvis du er i tvivl, søg sparring hos en erfaren instruktør.
 • Vær omhyggelig i din vurdering – det er bedre med god teknik og pæne spring end dårlig teknik og farlige sitationer.
 • Det er altid instruktøren, som vurderer, hvad der kan og må springes.

Modtagning i trampet

 • Der må kun springes i trampet, når der er modtager.
 • Modtagningen skal være kvalificeret
  • Kun modtagning af spring, som instruktøren er uddanet til på Springsikker niveau.
  • Ved dobbeltroterende spring skal der altid være 2 modtagere.
 • Giv altid gymnasterne enkelte og tydelige instruktioner i opførsel med spring.
  • Løb ikke ind over tilløb, over tykmåtter eller andet.
  • Forstyr ikke gymnaster, som skal til at springe (de 2-3 forreste i køen skal have fokus på spring).
  • Der skal være en klar aftale om, hvad der springes.

Gymnasternes klarhed og niveau

 • Er gymnasten fokuseret og klar til at springe – altid have fokus på spring!
 • Gymnasten skal være opmærksom og have fokus, når gymnasten står i køen.
 • Vær opmærksom på, om gymnasten er udhvilet (især ved sene/morgen træninger).
 • Gymnasten skal være korrekt påklædt til at kunne springe

Opbygning af spring - metodik

 • Brug trinvis opbygning, så gymnasterne bliver støttet i udviklingen.
 • Søg sparring hos erfarne instruktører eller på www.springsikker.dk
 • Brug Gymnastikparymiden som udgangspunkt i metodik du fra motorisk parathed – både i forhold til spring og rytme
sikkerhed i trampet
sikkerhed og modtagning i trampet