Bliv sponsor

Vi er rigtig glade for vores sponsorer og vi har  plads til flere så har du / din virksomhed / din arbejdsplads / eller nogle du kender i dit netværk lyst til mere synlighed og aktiv markedsføring, samt støtte om en lokal og aktiv forening.

Så er der mulighed for det nu!

Ved aktive sponsorer, bliver Skanderborg Gymnastikforening endnu mere aktiv og en bedre forening.

Din virksomhed, arbejdspladsplads og/eller netværk får mere synlighed og reklameværdi.

Hver uge kommer rigtig mange mennesker i hallen, ligesom der er stor “trafik” på foreningens hjemmeside, hvor meget af kommunikationen til vores 930 medlemmer er og alle aktive tilmeldinger til arrangementer, opvisninger osv. foregår.

Vi har forskellige sponsor typer, for at gøre det nemt og overskueligt. De forskellige typer kan du se nedenfor. Typerne vil løbende blive opdateret og flere kan tilkomme.

Sponsorbidraget er en driftsomkostning og giver fradrag, såfremt der foreligger en aftale om gensidighed i forpligtelserne.

Sponsorbidrag til sportsfolk, foreninger og andre kulturelle formål kan fratrækkes som en reklameudgift, når sponsors identitet  (navn, logo o.l.) fremgår af skiltning eller på anden måde synliggøres.

Når du har lavet en aftale med Skanderborg Gymnastikforening om et sponsorat, udarbejder vi dokumentation i form af en sponsoraftale, hvoraf både ydelsen og modydelsen fremgår. Alle aftaler gælder for 1 år ad gangen, hvilket betyder at du kun får besøg 1 gang om året.

Et sponsorat handler ikke kun om penge, men i lige så høj grad at opbygge og pleje sit netværk.

Så hvis du sidder og tænker: ”Jeg vil da gerne støtte et godt formål med mine reklamekroner” så kontakt Anja Kjeldahl på tlf. 23 81 54 74 eller skriv en mail til blivsponsor@skbgym.dk og få mere at vide.

Sponsorinformation

 • Sponsoraftalen træder i kraft ved underskrift, og gælder indtil 30.07. det efterfølgende år.
 • Sponsoraftalen fornyes automatisk, og kan alene opsiges skriftligt senest 30 dage før en udløbsdato. Opsigelsen sendes til foreningens kasserer på kasserer@skbgym.dk
 • Betaling for sponsoratet sker forud for 1 år ad gangen i henhold til faktura. 
 • Firmaet kan frit afgøre tekst og layout på diverse visninger på hjemmeside, opvisningsprogram m.v.
 • Udgifter til fremstilling af logo, filer, m.v. betales af sponsor. Krav til logofiler oplyses af Skanderborg Gymnastikforening.
 • Alle sponsorer bliver annonceret på foreningens Facebook side ved indgåelse af aftalen.

Logo

Lille pakke
kr 2000 pr. sæson
 • Hjemmeside
 • Opvisningsprogram
 • Opvisningskærm

Logo

Mellem pakke
kr 3000 pr. sæson
 • Hjemmeside
 • Opvisningsprogram
 • Opvisningsskærm

Logo

Stor pakke
kr 4000 pr. sæson
 • Hjemmeside
 • Opvisningsprogram
 • Opvisningskærm

Annonce

Lille pakke
kr 5000 pr. sæson
 • Hjemmeside
 • Opvisningsprogram
 • Opvisningskærm

Annonce

Mellem pakke
kr 6500 pr. sæson
 • Hjemmeside
 • Opvisningsprogram
 • Opvisningskærm

Annonce

Stor pakke
kr 10000 pr. sæson
 • Hjemmeside
 • Opvisningsprogram
 • Opvisningskærm