Det årlige redskabssyn

Den redskabansvarlige gennemgår årligt redskabernes stand, evt. i samarbejde med leverandør. Hvis der konstateres defekter eller uhensigtsmæssigheder ved redskaberne, vurderer den redskabsansvarlige i samarbejde med bestyrelsen, evt. i samråd med leverandør, om det er muligt at udbedre defekten/uhensigtsmæssigheden eller om redskabet skal udskiftes.

Vedligeholdelsesloggen udfyldes samtidig med kontroldato, redskabets stand samt evt. en bemærkning. Ved reparationer, foretaget på andet tidspunkt, vil vedligeholdelsesloggen også blive udfyldt.

Foreningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt med en vedligeholdelsesaftale.

Det er den redskabsansvarliges opgave, i samråd med leverandører, at vurderer om en eventuel reparation er økonomisk forsvarlig eller om en defekt kræver nyindkøb.

De frivillige i foreningen er instrueret i at kontakte den redskabsansvarlige på mailadressen redskab@skbgym.dk i tilfælde at redskaberne er gået i stykker.