Lokale, sale og haller

Adgang til og aflevering af sale osv.

Adgang til sale som Skanderborg Gymnastik gør brug af kan findes på hjemmesiden under Medlemmer og Lokaler.

Som instruktør skal du sørge for at dørene er låst, når du er den sidste. I sommerperioden, hvor det kan være varmt, skal alle vinduer lukkes, hvis der ikke er andre, der skal træne efter jer. Man skal altid sikre, at musikanlægget er slukket, med mindre holdet, som kommer efter dig også skal bruge anlægget.

Husk – altid at aflevere lokaler, sale og haller, som du selv ønsker at overtage dem.

Nøgler

Såfremt instruktører har brug for nøgler, får de mod underskrift af Nøgleaftalen udleveret de nødvendige nøgler for at kunne få adgang til de sale og lokaler, hvor undervisningen for holdet gennemføres.

Skanderborg Gymnastikforening foretager hver sæson en registrering af, hvilke instruktører der har hvilke nøgler/nøglenumre.