Ønsker til nye redskaber

Den redskabsansvarlige sammenfatter og fremlægger, hvert forår, en revideret og samlet plan for investeringer i nye redskaber. Investeringsplanen kan bl.a. indeholde nye redskaber, som der er forelagt ønske om samt erstatninger for lettere defekte redskaber, hvor der ikke vurderes hensigtsmæssigt at udføre reparation.

Investeringsplanen bliver sat op i en prioriteret rækkefølge og der indkøbes årligt op til sæsonstart ud fra, hvad budgettet tillader. Investeringsplanen bliver også diskuteret på bestyrelsesmøde, op til generalforsamlingen, hvor næste års budget skal vedtages.

Foreningen råder over et bredt udvalg af forskellige redskaber herunder både redskaber, som kan benyttes af alle aldersgrupper samt aldersspecifikke redskaber. Instruktørerne opfordres til at komme med ønsker om nye redskaber og disse ønsker behandles altid af den redskabsansvarlige.

Redskabsønsker kan løbende formidles til den redskabsansvarlige, som samler redskabsønsker, vurderer værdien af mulige nye redskaber på tværs af alle hold og indstiller til bestyrelsen, hvilke redskaber, der ønskes til den kommende sæson.