Skadesberedskab

Beredskabsplan ved spring- og rytme skader

  1. Instruktøren yder førstehjælp med ispose.
  2. Hvis instruktøren vurderer, at skaden kræver akut lægehjælp, ringes 112.
  3. Ved landing på nakke eller ryg må gymnasten ikke flyttes fra måtten.
  4. Instruktøren informerer forældre om at gymnasten er kommet til skade.
  5. Instruktøren orienterer efterfølgende foreningens kontaktperson ved alvorlige skader.
  6. Der følges op på gymnastens tilstand enten af instruktøren eller holdets kontaktperson.
  7. Hvis skaden skal anmeldes til foreningens forsikring er det kontaktpersonen som formidler dette.