Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Gymnastikforening tirsdag den 20/11 kl. 20.00 i Morten Børup Hallen – VIP lokalet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan sendes senest 7 dage før generalforsamlingen til Steve Tegtmejer på steve@skbgym.dk , sidste frist er tirsdag den 13/11

Dagsordenen i henhold til vedtægterne og vi uddeler i samme ombærning idrætsmærker:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Godkendelse af årsregnskab.
 4. Kontingentfastsættelse.
  • Crossgym kontingent ønskes hævet.
 5. Indkomne forslag
  • Karoline Haugaard ønsker at stille op til bestyrelsen for 1 år, grundet højskoleophold i valgperiodens andet år.
 6. Valg af formand
  • Steve Tegtmejer – genopstiller
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Pia Koch Justesen – genopstiller ikke
  • Anne Katrine Berthold Blirup – genopstiller
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  • På valg: Revisorsuppleant
   • Jørgen Dalgaard – genopstiller
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejdet til at møde op og stille op.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke brød, kaffe/te og hygge med bankospil.

Af hensyn til forplejning, er det vigtigt at man sætter sig som deltager.

Forældre til børn i foreningen har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

Tilmelding sker her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Holdoversigt 2018/19

Så er vi endelig klar med vores hold for den kommende sæson – tilmeldingen åbner onsdag den 15. august kl. 20.00

Der er blevet flyttet lidt rundt på holdene og der er kommet lidt nye instruktører til. Vi mangler stadig instruktører/hjælpere til flere af vores hold, så hold dig ikke tilbage, hvis du har lyst, kender nogen eller vil høre mere om at være frivillig i Skanderborg Gymnastikforening.

Se den opdateret holdoversigt her (der tages forebehold for ændringer).

Har du spørgsmål eller andet, er du mere end velkommen til at kontakte vores Formand, Steve Tegtmejer på mail – steve@skbgym.dk eller mobil 40515124 (først efter kl. 16.00).