fbpx

Instruktørsiden

Denne side indeholder oplysninger omkring det at være instruktør og hjælpeinstruktør i SKBGYM.

Har du et spørgsmål, kig rundt i sektioner og hvis du ikke finder svaret, så skriv eller ring til en i bestyrelsen. Vi hjælper gerne med at besvare eller finde svaret!

Har du en god idé til indhold, som andre også kunne have interesse i, så kontakt én fra bestyrelsen, så vi kan gøre informationen fælles for alle.

SKBGYM er en forening med vokseværk som hvert år får nye frivillige kræfter. Det betyder meget for os, at vi har et godt fællesskab i foreningen, og at alle hjælper hinanden. For at styrke fællesskabet, holder vi flere sociale arrangementer i løbet af året, som er gratis for frivillige i foreningen. Det håber vi, at der er opbakning om.

Klik på emnerne i oversigten og brug ikon pilen, når du vil tilbage til oversigten.

Årshjul

Vigtige datoer på events og frister i løbet af sæsonen

Goder & forventninger

Til dig som instruktør

Omkostningsgodtgørelse

Deadlines, udbetaling mm.

Uddannelse & kurser

Gode links og guides

Mentoclub

Quickguide til medlemssystemet

Redskaber

Reparationer og ønsker

Kommunikation & PR

Logo, tøj, sociale medier mv.

Tilmelding på hold

Guide til hvordan du og familien tilmelder sig på hold.

Springsikkerforening

SKBGYM er en Springsikker certificeret forening - hvad vil det sige

Træningslokaler & nøgler

Nøgler og ledighed i træningslokaler

Opvisning

Hvad er det og hvordan fungerer det

Holdafslutning

Hvordan fungerer det og hvad kan/må jeg købe

Årshjul

For at danne et overblik over møder, deadlines mm. har vi udarbejdet et årshjul til dig som instruktør.

Årshjulet opdateres løbende, såfremt der er ændringer.

Goder & forventninger

Vi er rigtig glade for at du har valgt at være instruktør i SKBGYM.

At være instruktør i Skanderborg Gymnastikforening er andet end bare at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og skabe muligheder for gymnaster, både for bredden og eliten.

Skanderborg Gymnastikforening ønsker en god kvalitet på holdene i foreningen.

Kvalitet handler om at bestemte metoder og tilgange til gymnastikken er bedre end andre. Det kræver en viden om gymnastik for at kunne skabe kvalitet. Den viden opnås igennem kurser, overvejelser om, hvad man vil med holdet og hvordan det bedst kan opnås.

Som instruktør får du

Forventninger til dig

Børneattester

Børneattester indhentes digital af foreningens formand på polititets hjemmesiden. Dette gøres inden sæsonstart i august måned.

Foreningen indhenter børneattester ved følgende:

 • “Nyansættelse” af en frivillige.
 • Hvis en frivillige vender tilbage efter min. 1 års pause.
 • Alle frivillige inden sæsonstart (uanset hold og anciennitet)

Loven om børneattester gælder alle instruktører, hjælpeinstruktører og forældre hjælpere, som i løbet af sæsonen har kontakt med børn under 15 år, enten på hold eller ved arrangementer i foreningen. Det gælder også vikarer, ligesom det ikke spiller nogen rolle, om vedkommende får løn eller ej.

Den frivillige modtager besked i deres e-boks om at der er en igangværende indhentning af børneattesten og de har 14 dage til at godkende indhentningen. 

Frivillige er omfattet af skolelærerparagraffen.
Ifølge straffeloven $223 og 224 er det ulovligt for folkeskolelærer og eksempelvis frivillige at have samleje eller andet seksuelt samvær med elever/sportsudøvere under 18 år.

Hvis der opstår en “negativ” attest, fremsendes denne til DGI’s landskontor, som håndterer attesten på foreningens vegne.

Børneattester opbevares af foreningens formand.

Oprettelse i Mentoclub

Er du ny instruktør og ikke allerede oprettet i Mentoclub, som er det system vi bruger til medlemmer og instruktør oplysninger, bedes du oprette dig her. Herefter vil du modtage login og kodeord.

Mentoclub er herefter stedet, hvor du skal huske at rette dine data, hvis du flytter, skifter telefonnummer mv.

SKBGYM er en Springsikker certificeret forening

Udviklingen inden for springgymnastik går utrolig hurtigt. Derfor er det vigtigt, at vi i foreningen er klar til at kunne følge med de øgede krav til faciliteter, kompetencer og sikkerhed. Det sikrer en certificering som Springsikker Forening.

Springsikker er et samarbejdsprojekt mellem DGI Gymnastik og GymDanmark, der stiller skarpt på sikkerheden omkring træningen.

Det betyder at alle instruktører i foreningen er blevet/skal certificeres indenfor springsikkerhed, at der er faste procedure for nye trænere og for årlig sikkerhedsgennemgang af redskaberne.

At være en Springsikker Forening handler om andet og mere end at sikre, at alle springinstruktører har en Springsikker uddannelse. Det kræver et 360 graders tjek af foreningen. Sikkerheden har størst prioritet, men udviklingen af hele foreningen kommer lige efter.

Certificeringen sikrer, at medlemmer, instruktører og samarbejdspartnere har garanti for, at foreningen opfylder de ypperste kvalitetskrav til ledelse, kompetencer, faciliteter og sikkerhed i træningen. Hele processen med at blive certificeret sikrer desuden, at SKBGYM får en ekstra skrue på udviklingen – også efter at certificeringen er landet.

SKBGYM skal certificeres hvert tredje år.

Læs mere om at være en Springsikker Forening her

Omkostningsgodtgørelse

Alle instruktører i SKBGYM er ulønnede. Som instruktør i SKBGYM får du udbetalt skattefri omkostningsgodtgørelse for dit frivillige arbejde 1 gang om året, i november. Den skattefri omkostningsgodtgørelse er til dækning af omkostninger til sportstøj, sportsudstyr, møder, internetforbrug og øvrige administrative omkostninger, som virket som instruktør i SKBGYM måtte medføre i løbet af sæsonen.

Udover skattefri omkostningsgodtgørelse få du som instruktør i SKBGYM også træningstøj, som består af en t-shirt, jakke, shorts/tights og bukser/leggings

Vi har som forening valgt at takke instruktører for deres frivillige arbejde med skattefri omkostningsgodtgørelse, da vi mener det er den løsning instruktørerne får mest ud af, samtidig med, at det minimerer det administrative arbejde i foreningen.

Satserne

Som instruktør modtager man 2100 kr. pr. hold.
Er man f.eks. 2 instruktører om et hold, bliver denne godtgørelse delt mellem dem, dvs. 2100 / 2 = 1050 kr. til hver

Der kan maks være 2 instruktører pr. hold

Hjælpeinstruktør 16 år+
Når man bliver 16 år kan en frivillig både fungere som hjælpeinstruktør og/eller instruktør.

Som hjælpeinstruktør modtager man en skattefri godtgørelse på 1400 kr. pr. hold.

Hjælpeinstruktør 13 – 15 år
Unge mellem 13 og 15 år kan foretage lettere arbejde og kan fungere som hjælpeinstruktører.

Hjælpeinstruktør får en skattefri godtgørelse på 750 kr. pr. hold.

Jævnfør satserne for skattefri omkostningsgodtgørelse 2023.

Omkostningsgodtgørelsen udbetalt i november dækker perioden for 1. august til 31. marts – der gives ikke skattefri omkostningsgodtgørelse for perioden 1. april – 30. juni, hvis man afholder hold i denne periode.

Spørgsmål eller lignende om skattefri omkostningsgodtgørelse skal rettes til Lisbeth på kasserer@skbgym.dk

Kørselsgodtgørelse i forbindelse med kurser

Udgifter til transport mellem bopæl og kursussted dækkes. Enten som refusion af udgifter til offentlig transport efter bilag eller som godtgørelse for kørsel i egen bil.

Ved kørsel i egen bil udbetales der efter statens lavest sats for skattefri kørselsgodtgørelse mod aflevering af kørselsvejledning fra https://map.krak.dk/ruteplan.

Kørselsgodtgørelsen udbetales kun for én gang transport frem og tilbage til kurset.

Mentoclub

Til at kommunikere med til både instruktørerer og medlemmer i foreningen, benytter vi primært vores medlemssystem Mentoclub.

Du skal derfor sikre dig, at mails udsendt via Mentoclub ikke ender i dit spamfilter, og at dine egne kontakt oplysninger altid er opdaterede.

HUSK altid at svare på de mails der bliver sendt ud!

Som minimum har hoved instruktør adgang til Mentoclub med et instruktørlogin, så der kan hentes afkrydsningsliste for holdet, finde kontakt oplysninger, samt sende mail/sms til holdet.

Guide til Mentoclub indeholder

Se guiden her

Har du problemer med Mentoclub så kontakt Steve (steve@skbgym.dk)

Uddannelser & kurser

I SKBGYM prioriterer vi uddannelse og kurser meget højt. Hvis du er interesseret i at komme på et kursus eller et uddannelsesforløb, skal du kontakte bestyrelsen, som vurderer ønsker og behov.

Kontaktperson: Pernille Brammer (peneniller@hotmail.com)

SKBGYM tilbyder interne kurser for instruktør, hjælpeinstruktører og forældrehjælper på holdene i løbet af sæsonen.

Der afholdes hvert år kurser på alle niveauer, og foreningen betaler kursus udgifter for relevante kurser.

Der skal altid være minimum en instruktør på holdet, som har gennemgået kursus omhandlende det indhold/niveau, der undervises i.

På alle springhold skal der minimum være 1 instruktør, som har bestået en Springsikker uddannelse svarende til holdets niveau.

Ud fra bestået kursus forventes det, at instruktøren kan vurdere om en opstilling er sikker eller usikker og herefter gøre dem sikre.

Kurser skal godkendes og tilmeldes af bestyrelsens kursus ansvarlig. Dette er for at sikre, at foreningen modtager støtte fra DGI/GymDanmark.

Tilmelding sker ved at sende en mail til kontaktpersonen med navn, hold og link til kurset.

Det forventes, at nedenstående uddannelsesplan følges, svarende til holdets niveau. Uddannelsesplanen afstemmes i samarbejde med den frivillige før hver sæsonstart.

Instruktører (15 år +)

Hjælpeinstruktører (13 år +)

Ved flere deltagere på samme kursus henstilles der til, at man kører sammen.

Ved afbud, skal kontaktpersonen kontaktes hurtigst muligt inden kurset starter.

Gymnastik kurser
Find kurser og uddannelse hos DGI

Fitness kurser
Find kurser hos Bevæg dig for Livet

Andre links
DGI’s trænerguide (findes også som APP)
Den gode træners værktøjskasse

Vejledning
DGI Gymnastik tilbyder personlige vejledninger til dig, der er instruktør, så du kan blive stærkere som instruktør, og udvikle dine kompetencer. Dette betyder, at du kan få en DGI vejleder ud for at overvære dine timer, for derefter at få konstruktiv og personlig feedback, input til øvelser, musik m.m. i undervisningen, input til hvordan du opbygger indhold ift. gymnasternes niveau, inspiration til instruktørrollen – positiv sparring og gode råd. Læs mere her.

Redskaber

De fleste af de redskaber der er både i gymnastiksalen og i Morten Børup Hallen er SKBGYMs egne. Vi bruger hvert år mange penge på redskaber og forventer derfor, at både I og de øvrige brugere af redskaberne, passer godt på dem.
Morten Børup skolen har adgang til redskabsrummet i forbindelse med en samarbejdsaftale og vi har ligeledes adgang til deres redskaber.

Redskabsansvarlig: Irene (irene.hjortsberg@au.dk) & Jakob (jakob@exo.dk)

Reparationer
Hvis I oplever at noget er gået i stykker, eller ved at være meget slidt, så giv de(n) redskabansvarlig besked herom, så der er mulighed for, at få koordineret reparation af redskaberne.

Redskabsønsker
Som udgangspunkt forsøger vi én gang om året at lave et overblik over ønsker til nye “store” redskaber – I hører nærmere når vi går i gang med næste runde. Bestyrelsen behandler indkomne ønsker på bestyrelsesmøde i oktober.

Redskabsønsker kan løbende formidles til den redskabsansvarlige, som samler redskabsønsker, vurderer værdien af mulige nye redskaber på tværs af alle hold og indstiller til bestyrelsen, hvilke redskaber, der ønskes til den kommende sæson eller indkøbt i indeværende sæson.

Har I ønsker til nye redskaber, store eller små, skal I kontakte de(n) redskabsansvarlig, som vurderer ønsker og behov.

Liste over alle tilgængelig redskaber kan ses her. Se alle redskaberne her

Nyttige links:

Tinkercad (opbygning af opstillinger)
DGI Trænerguiden
Springsikker

Håndtering af redskaber

Redskaber bliver løbende vedligeholdt og udskiftet.
Ved hjælp af vogne, fastmonterede hjul eller håndtag, er det muligt at transportere redskaber forsvarligt.

Det forventes, at instruktører og hjælpeinstruktører, som har bestået relevant springkursus, forstår at benytte redskaber korrekt. Gymnaster og forældre må gerne hjælpe efter anvisning fra instruktør eller hjælpeinstruktør.

Instruktørerne bliver løbende informeret omkring dette til instruktør møder.

Morten Børup Skolens lærere må, efter gennemført modtagnings- og redskabskursus, benytte foreningens redskaber, i henhold til underskrevet aftale mellem skole og forening. Aftalen omfatter også en beskrivelse om vedligehold og erstatning af redskaber.

Det årlige redskabssyn

Den redskabansvarlige gennemgår årligt redskabernes stand, evt. i samarbejde med leverandør. Hvis der konstateres defekter eller uhensigtsmæssigheder ved redskaberne, vurderer den redskabsansvarlige i samarbejde med bestyrelsen, evt. i samråd med leverandør, om det er muligt at udbedre defekten/uhensigtsmæssigheden eller om redskabet skal udskiftes.

Vedligeholdelsesloggen udfyldes samtidig med kontroldato, redskabets stand samt evt. en bemærkning. Ved reparationer, foretaget på andet tidspunkt, vil vedligeholdelsesloggen også blive udfyldt.

Foreningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt med en vedligeholdelsesaftale.

Det er den redskabsansvarliges opgave, i samråd med leverandører, at vurderer om en eventuel reparation er økonomisk forsvarlig eller om en defekt kræver nyindkøb.

Træningslokaler & nøgler

SKBGYM har flere forskellige træningssteder

 • Morten Børup Hallens Gymnastiksale
 • Morten Børup Hallen
 • Sport & Fitness
 • Bybadets Multirum
 • CP Fysiotreatment

Til Bybadets Multirum bruges der en brik. Som udgangspunkt uddeles der én pr. hold, men hvis I har brug for flere så tag en snak med Jakob, som har styr på hvem der har nøgler/brik.

Mistet nøgle/brik
Hvis jeres brik eller nøgler bliver væk skal i STRAKS give Jakob (jakob@exo.dk) besked. Brikken kan vi nemt få nulstillet, så den ikke kan bruges.

Returnering af nøgle/brik
Da man kvitterer for nøgler/brik skal den retur til Jakob, når man ikke længere har brug for dem eller hvis man stopper som frivillig i SKBGYM.

Booking af lokaler
Ønsker du booking af lokaler til f.eks. ekstra træninger, overnatning mm skal du kontakte Steve (steve@skbgym.dk) senest to uger før du skal bruge hal/sal – ellers kan han ikke booke i systemet. Da det er bookingerne der styrer hvem der har ret til lokalerne er det vigtigt at der sker booking hver gang I skal bruge et lokale.

Se skolernes ferieplan her.

Tjek ledighed af lokaler
Har du brug for at tjekke ledigheden af et lokale ifm. en ekstratræning, kan du selv tjekke det via Skanderborg Kommunes Fritidsportal.

Brug af lokaler til egen træning eller forberedelse
Som udgangspunkt kan lokalerne kun bruges når de er blevet booket i kommunens system, og benyttes til foreningsaktiviteter. SKBGYM vil gerne imødekomme, at man vil træne enten for at forberede en aktivitet på sit hold, for at forbedre sig selv mm. Der er dog følgende retningslinjer som SKAL følges:

 • Det er bedst, hvis du ved det mere end 7 dage før. Skriv til Steve (steve@skbgym.dk), så kan kan booke lokalet.
 • Hvis du beslutter dig mindre end 7 dage før, kan vi ikke garantere at lokalet kan bookes.
 • Vær opmærksom på, at når der ikke er booket kan du ikke være sikker på at der er ledigt, og kommer der nogen som vil bruge lokalet har de ret til at være der.
 • Benyt ALDRIG trampolinen/airtracks alene! Af sikkerhedsmæssige årsager skal I altid være 2 hvis der springes.
 • Ryd op efter dig, så der altid er pænt når vi har brugt lokalerne.
 • Lokalerne må kun anvendes til egen træning eller forberedelser til sit hold.
 • HUSK hvis der går noget i stykker eller noget der ikke virker – uanset om det er vores egne redskaber eller noget på lokalerne – så giv os besked ved at skrive til Steve (steve@skbgym.dk)

Kommunikation & PR

Til at kommunikere med til både instruktørerer og medlemmer i foreningen, benytter vi primært vores medlemssystem Mentoclub.

Du skal derfor sikre dig, at mails udsendt via Mentoclub ikke ender i dit spamfilter, og at dine egne kontakt oplysninger altid er opdaterede.

HUSK altid at svare på de mails der bliver sendt ud!

Sociale Medier

I vores lukkede instruktørgruppe på Facebook foregår rigtig meget kommunikation, instruktører imellem, men også fra bestyrelsen.

Er du på Facebook anbefales der derfor at du tilmelder dig gruppen her: Frivillige i SKBGYM på Facebook

Følg også vores officielle sider på Facebook og Instagram, og vær altid opdateret på hvad der rører sig. Du er mere end velkommen til at dele opdateringer om foreningen, for at sprede budskabet om SKBGYM.

Hvis du selv ligger inde med artikler, fotos eller andet materiale, som kan være interessant at offentliggøre, eller måske events du ønsker oprettet, så kontakt Steve Tegtmejer.

Tag gerne SKBYGM i opslag på sociale medier. Det gør det nemmere at følge med i, hvad der rører sig, og vi kan dele på vores officielle kanal.

Følg vores officielle Facebook side www.facebook.com/Skbgym
Følg vores officielle Instagram side www.instagram.com/skbgym/ – og brug #skbgym

Tryk på tøj og PR-materiale

SKBGYMs logo har stor værdi, fællesskab og ikke mindst, visuel genkendelighed. Det har derfor stor værdi og et krav, at det fremgår på alt tøj. Der skal være plads til holdnavn/ slogan/visuelt element, hvis et hold har det og ønsker at få det på tøjet.

Husk ALTID at nævne SKBGYM/www.skbgym.dk/Skanderborg Gymnastikforening når I markedsfører på sociale medier, plakater, løbesedler mv. – holdnavn skal ikke stå alene.

Filer til tryk fås ved henvendelse til Steve Tegtmejer.

Beachflag

Skal du til et event/arrangement/træningslejr mv. så udlåner vi gerne foreningens Beach flag – kontakt Steve Tegtmejer for mere information.

Kontakt Steve Tegtmejer på steve@skbgym.dk

Tilmelding til hold

Som instruktør deltager du din eller husstand gratis på alle foreningens hold.

Tilmelding til hold foregår ved henvendelse til Steve (steve@skbgym.dk) med følgende informationer:

 • Medlemmets navn
 • Ønsket hold (der skal selvfølgelig være plads på holdet)

Der er kun få krav, som vi ønsker efterleves:

 • Medlemmet skal være oprettet i systemet inden du sender mailen om tilmelding.
 • Alderen på medlemmet skal passe til holdet.
 • Du husker at melde fra, hvis medlemmet ikke ønsker at gå på holdet alligevel (selvom det er midt i sæsonen).

Opvisning

Opvisningen er afslutningen/finalen på en sæson, hvor holdene får mulighed for at vise sig frem for alle i lokalsamfundet. Det er en fed oplevelse og man kan virkelig mærke fællesskabet på gulvet med ens gymnaster.

Det forventes at ens hold deltager i opvisningen, da det giver en god reklame for holdet, foreningen og ikke mindst giver det gymnasterne en fed oplevelse.

Vi forventer at alle frivillige hjælper til med opvisningen, både opstillingen før og oprydningen efterfølgende – det er en fælles opgaven i foreningen!

Gode råd til opvisningen

Opvisningstøj

I er selv ansvarlige for at finde og bestille opvisningstøj til jeres hold. Om det er H&M, MiniMunk, Føtex, Chopar eller et helt andet sted, er helt op til jer, så længe det er indenfor jeres budget (budgettet bliver sendt ud på mail).

I skal huske at gemme kvitteringen eller tage en snak med Lisbeth om hvordan I bedst muligt få indkøbt tøjet, hun kan bedst forklare, hvordan I får en faktura for tøjet eller selv lægger ud for det.

Fakturaen skal være til Skanderborg Gymnastikforening, ikke jer selv personligt.
Foreningen kan ikke betale for varer købt til private, hvis det var muligt, kunne man købe hvad som helst og få foreningen til at betale, det dur ikke.

Fakturaen skal ALTID udstedes til:

Skanderborg Gymnastikforening
Tømmervænget 13
8660 Skanderborg
CVR: 32642527
(Tøjet skal IKKE sendes til denne adresse)

 

Hvis I er i tvivl, kontakt Lisbeth (lisbeth@skbgym.dk), hellere en gang for meget end for lidt

Holdafslutning

Beskrivelse undervejs

Kvitteringen sendes til Lisbeth på kasserer@skbgym.dk med holdnavn